Miten selvitä aktiivimallista 65 päivässä?

Talouteni.fi on koonnut aktiivimallista infograafin, joka selittää kiistellyn mallin sen pääkohtineen. Olemme myös keränneet vaihtoehtoja ja vinkkejä, joiden avulla työtön voi toimia aktiivimallin mukaisesti tämänhetkisten vaatimusten mukaan.

Mikä on aktiivimalli?

Aktiivimalli on 1.1.2018 voimaan asetettu lakimuutos työttömyysturvaan, jonka tarkoitus on velvoittaa työttömiä hakemaan työpaikkoja aktiivisemmin. Mallin tavoite on aktiivisemman työnhaun kautta saada työttömät työllistymään nopeammin. Mikäli työtön ei toimi aktiivimallin mukaisella tavalla sen osoittaman aikajakson sisällä, tullaan työttömän saamaa työttömyystukea leikkaamaan 4,65%.

Aktiivisuusmalli tarjoaa kolme eri vaihtoehtoa työttömälle osoittaa aktiivisuutensa 65 päivän aikajaksojen sisällä.

Työtön voi esimerkiksi;

  • Työskennellä 18 tuntia työssä, joka vaatii TES:n mukaista palkkaa
  • Osallistua viideksi päiväksi työllisyyttä edistävään, TE-toimiston tarjoamaan palveluun esimerkiksi työvoimakoulutukseen 
  • Ansaita 241 euroa yritystoiminnasta


Jos työttömän tukia leikataan, on hänen mahdollista osoittaa oma aktiivisuutensa seuraavan vastaavan 65 päivän aikajakson sisällä ja palauttaa leikattu tuki ennalleen. Aktiivimallin toivotaan lisäävän työllisyyttä Suomessa 5000-12000 henkilöllä ja 8000 henkilövuodella.

Miten selvitä aktiivimallista 65 päivässä

Jos pidit infograafista, voit kopioida sen helposti käyttämällä tätä HTML-koodia:

<div style="clear:both"><a href="https://www.talouteni.fi/blogi/2018/02/miten-selvita-aktiivimallista-65-paivassa">
<img src="https://talouteni.fi/media/2263165/miten-selvita-aktiivimallista-65-paivassa.png" width="800" title=“Miten selvitä aktiivimallista 65 päivässä?" alt="Miten selvitä aktiivimallista 65 päivässä?" border="0" />

Syy malliin kohdistuneeseen kritiikkiin

Malli ei toistaiseksi huomioi paikkakuntien eroja palveluiden tarjonnassa tai työllistymisen mahdollisuuksissa, joka tekee siitä erittäin haastavan noudattaa. Työllisyysmahdollisuudet vaihtelevat suuresti syrjäseutujen ja pääkaupunkiseudun välillä. Mikäli omalta paikkakunnalta ei löydy työllistymistä edistäviä palveluita tai töitä, on työttömien harkittava jopa muuttamista toiselle paikkakunnalle töiden perässä. 

Jokaiselta työttömältä, joka kuuluu työturvaetuuden piiriin, odotetaan osoittavan velvoitettua aktiivisuutta lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. Uudistus on osa hallituksen luomaa niin sanottua 10 listaa, joka on luotu edesauttamaan ja vahvistamaan työllisyyttä.

Aktiivimalli ei koske henkilöitä;

  • Jotka saavat työkyvyttömyyden tai jonkin vamman takia etuutta
  • Jotka työskentelevät omaishoitajana tai perhehoitajana
  • Jotka ovat hakeneet työkyvyttömyyseläkettä ja odottavat päätöstä viranomaisilta


Aktiivimallin vaikutuksia

Laki on ollut hyvin kiistelty muutos heti sen voimaan tulon jälkeen. Lain kumoamiseksi on kerätty kansanäänestyksellä yli 140 000 ääntä ja aloite odottaa pääsyä eduskunnan käsittelyyn. Vasta ensimmäisen 65 lain voimassaolopäivän jälkeen, on lain vaikutukset nähtävissä. Kun vaikutukset ja seuraukset muutoksesta on tiedossa, voidaan nähdä, onko kiistellylle lakimuutokselle tulossa muutosta.