Uusi korkolaki astuu voimaan - Mitä se tarkoittaa kuluttajille

Uusi lainsäädäntö mullistaa lainamarkkinat

Kuluttajansuojalakiin on tulossa uusia muutoksia 1.9.2019, jotka tiukentavat lakia kuluttajille myönnettävien luottojen osalta. Muutoksilla on monta tavoitetta ja ne pyrkivät olemaan tasapuolisia niin luottoyhtiöille kuin kuluttajille. Vaikka tietenkin kuluttajienoikeudet ovat tärkeimmät, onhan kyse kuitenkin kuluttajansuojalaista.

Talouteni.fi toimituksessa päätimme koota tärkeitä kohtia muutoksista tähän artikkeliin. Teimme lisäksi grafiikat tärkeimmistä muutoksista lainanhakijan kannalta sekä kuinka lainantarjoajat luultavasti tulevat reagoimaan uuteen lainsäädäntöön.

Netistä saatavat lainat ja luotot ovat pitkään olleet ongelmallisia niiden korkeiden korkojen sekä kustannusten takia. Eduskunta on yrittänyt ohjailla näitä luottoja parempaan suuntaan lakien avulla. Valitettavasti tämä yritys ei onnistunut suunnitellusti vaan lainantarjoajat löysivät keinot kiertää näitä rajoituksia nopeasti. Tulemme varmasti näkemään nopeasti miten muutokset tulevat toimimaan tällä kertaa. 


Artikkelista löytyy seuraavaa tietoa lakimuutoksista ja miksi niitä tarvitaan:


Miten laki tulee muuttumaan?

Suurin muutos koskee korkokattoa, joka asettaisiin todellisen vuosikoron sijasta nimelliskorkoon, niin että lainan korko ei saa ylittää 20 prosenttia. Lisäksi korkokatto ei enää koske vain alle 2000 euron lainoja vaan kaiken suuruisia luottoja. Tietenkään vain pelkän koron rajoittaminen ei ole tarpeeksi, joten myös kuluja rajoitetaan.

Lainan kulut eivät saa ylittää vuodessa 150 euroa. Luottokustannukset eivät myöskään saa ylittää 0,01% luoton kokonaismäärästä päivässä, mutta jos laina-aika on yli 30 päivää voivat lainan kustannukset olla 5€ päivässä. Joten maksimihinta jota vuoden mittaisesta lainasta joutuu maksamaan on 20% korkoa + 150 euroa muita kuluja.

Uudistusten ainoa tavoite ei ole tehdä luotoista edullisempia kuluttajille, vaan myös yksinkertaistaa lainan hinnoittelua kuluttajien sekä oikeudellisesta näkökulmasta. Laki tulee jatkossa määrittelemään tarkemmin minkälaisia kuluja saa laskea lainakustannuksiksi ja mitä ei, joten lainanhakijan on helpompi ymmärtää lainan kokonaiskustannukset sitä ottaessa.

Esimerkkilaskelma vuoden 2019 säännöillä

 • Lainasumma 1000€
 • Laina-aika 1 vuosi
 • Nimelliskorko 20%
 • Maksimikustannukset 150€
 • Todellinen vuosikorko 57.38%
 • Kulutkokonaisuudessaan 268€
 • Takaisinmaksettavaa yhteensä 1268€

Laki tulee myös parantamaan kuluttajan asemaa erityisesti tilanteissa, joissa lainantarjoajat eivät noudata laissa säädettyjä kustannusten enimmäismääriä. Tällöin lainanottajalla ei ole velvollisuutta maksaa korkoa tai kustannuksia luotosta ollenkaan. Tämä tarkoittaa kuluttajille parempaa turvaa lainayhtiöiden hintakikkailulta, koska lainayhtiöilla ei ole varaa menettää tuloja lainojen kustannuksista.

Lisäksi laki laajenee kattamaan vertaislainat, jossa lainaaminen on yksityishenkilöiden välistä. Näissä tapauksissa välittäjänä toimiva yritys olisi osittain vastuussa varmistamassa, että lainaehdot ovat lainmukaiset. Ennen näitä uudistuksia ei lainanottaja ollut suojattu vertaislainoissa yhtä hyvin kuin muita kulutusluottoja ottaessa.

Mitä tämä tarkoittaa lainanhakijalle

Lainanhakijoille uudet säännökset tarkoittavat pääsääntöisesti edullisempia tai saman hintaisia lainoja kuin aiemmin. 20% korkokatto nimelliskorolle voi kuitenkin olla hieman hämäävä, sillä kun siihen lasketaan mukaan maksimi rajoilla olevia kustannuksia voi todellinen vuosikorko joissain tapauksissa nousta lähelle 50 prosenttia varsinkin pienemmissä lainoissa.

Lisäksi korkokatto voi aiheuttaa sen, että luottoja aletaan tarjoamaan suurempia summia ja pidemmillä maksuajoilla, jotta se olisi kannattavampaa lainantarjoajille. Tämä taas ei ole usein ole kuluttajan kannalta paras asia, koska pitkältä ajalta matalallakin korolla takaisinmaksettavaa kertyy huomattava summa.

Lainanhakijaan vaikuttavat muutokset

Klikkaa alle olevaa nappia ja kopioi HTML koodi sivuillesi

<a href="https://www.talouteni.fi/blogi/2019/08/uusi-korkokatto" target="_blank"> <img src="https://www.talouteni.fi/media/2471477/muutokset_kuluttajalle.png" alt="Lainsäädännön vaikutukset kuluttajalle." width="800px" border="0px"/></a>

 

Näkyvin parannus lainanhakijalle on varmasti kuitenkin uudet määrittelyt kuluista ja todellisesta vuosikorosta, jonka pitäisi tehdä lainojen todellisten kulujen näkemisestä huomattavasti helpompaa. Myös maksuajan pidentäminen siirtyy kulusääntöjen piiriin, jolloin maksuajan pidentäminen ei saa maksaa yli 5 euroa yhdeltä kerralta ja saa maksimissaan maksaa 20 euroa vuodessa.

Lainanhakijoiden näkökulmasta on myös todennäköistä, että lainoja tulee olemaan hankalampi saada, sillä luotonantajien luottoriski kasvaa matalammilla koroilla. Osa lainantarjoajista alkavat varmasti luottotietojen lisäksi selvittämään lainanhakijan maksukykyä yhä tarkemmin. Tällöin lainoja ei myönnetä henkilöille, jotka mahdollisesti eivät onnistuisi maksamaan lainaa takaisin.

Kuten aiemmin on jo mainittu, tulee lainanottajan asema paranemaan myös siltä osin, että jos lainanantaja perii liikaa kuluja, ei lainanottajan tarvitse maksaa lainasta ollenkaan kuluja. Lainanottajana kannattaa pitää kiinni oikeuksistaan, koska on se kaikkien etu, että lainantarjoajat noudattavat sääntöjä.

Tärkeää muistaa

Uusi korkokatto ei takaa, että kaikki lainat muuttuvat edullisemmiksi.

Kuinka lainantarjoajat reagoivat uusiin sääntöihin

Lainayhtiöt eivät voi olla reagoimatta uusiin sääntöihin vaan joutuvat muokkaamaan lainatuotteitaan siten, että ne noudattavat uusia rajoituksia. Osalle yhtiöistä muutokset eivät tarvitse olla suuria, esimerkiksi Bank Norwegianin korot ovat olleet jo pitkään uusien sääntöjen puitteissa olevia tai vain hieman korkeampia. Toisaalta pikavippiä tarjoavat yhtiöt kuten Vivus, joiden lainatuotteet ovat huomattavasti kalliimpia kuin uudet rajoitukset sallivat, joutuvat muokkaamaan korkojaan ja hinnoitteluaan suuremmastikin.

On myös mahdollista, että lainantarjoajat muuttavat hinnoittelu rakennettaan. Jos rakenne on tällä hetkellä ollut enemmän maksuihin ja kuluihin perustuva, on todennäköistä, että luottoyhtiöt lisäävät koron määrää. Jos taas rakenne on enemmän korkoon perustuva tällä hetkellä, nostavat lainanantajat todennäköisesti kulujaan sallituissa rajoissa. On kuitenkin todennäköistä, että luoton kokonaiskustannukset kuitenkin pienenisivät.

Todennäköistä on myös laina-aikojen piteneminen, sillä silloin lainantarjoajat voivat kerätä samantasoista määrää kuluja kuin aiemmin, mutta uusiin rajoituksiin sopivalla kulurakenteella. Laina aikojen piteneminen voi vaikuttaa myös lainojen markkinointiin sillä siten, että lainoja saatetaan alkaa markkinoimaan enemmän kuukausierien hinnalla.

Mahdollisia muutoksia lainamarkkinoilla

Klikkaa alle olevaa nappia ja kopioi HTML koodi sivuillesi

<a href="https://www.talouteni.fi/blogi/2019/08/uusi-korkokatto" target="_blank"> <img src="https://www.talouteni.fi/media/2471476/lainatarjoajien_muutokset.png" alt="Kuinka lainantarjoajat reagoivat muutoksiin" width="800px" border="0px"/></a>

 

Uuden lain myötä luottoyhtiöt saattavat alkaa etsimään uusia tapoja kerätä maksuja, joita ei lasketa uusien rajoitusten sisään tarjoamalla jonkinlaisia lisäpalveluita. Tällaisia lisäpalveluita voivat olla vapaaehtoisesti avattava tili, johon luotto maksetaan tai vapaaehtoiset vakuutukset luotolle. On tärkeä muistaa, että nämä lisäpalvelut eivät saa olla ehtona lainan saamiselle tai muuten ne joudutaan laskemaan säädeltyihin kustannuksiin.

Lainamarkkinat tulevat todennäköisesti kokemaan samankaltaistumista, sillä monet lainantarjoajista alkavat tarjoamaan luottoja erittäin samanlaisilla kuluilla ja koroilla. Lainatuotteiden valikoima tulee nähtävästi vähenemään, sillä uusi laki ohjaa hinnoittelua enemmän kuin aiempi laki.

Vuoden 2013 lainsäädäntö kuluttajaluotoista

Viimeksi vuonna 2013 kuluttajansuojalakiin tehtiin merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttivat lainamarkkinoihin. Silloin laissa säädettiin 50% korkokatto todelliselle vuosikorolle alle 2000 euron lainoihin. Vuonna 2013 lakiin lisättiin myös velvoite hakijan maksukyvyn selvittämisestä, sekä ohjeet hyvistä luotonantotavoista.

Hyvä luotonantotapa pykälä sisältää ohjeita pääasiassa siitä kuinka lainoja saa markkinoida. Esimerkiksi lainoja ei saa markkinoida muiden kulutushyödykkeiden ohessa tai mainonta ei saa olla sellaista, että se heikentää kuluttajan harkintakykyä lainan ottamiseen. Lisäksi pykälässä kielletään maksullisten palveluiden käyttäminen luottosuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseen.

Pian lainantarjoajat löysivät kuitenkin tiensä näiden rajoitusten ympäri kehittämällä uuden lainatuotteen, joustoluoton. Tästä syystä monet pikavippejä tarjonneet luottoyhtiöt vaihtoivat lainatuotteensa joustoluotoiksi. Tänä päivänä joustoluotot ovat yksi yleisimmistä lainatuotteista johtuen pääosin mahdollisuudesta kiertää 50% korkokatto.

Esimerkkilaskelma vuoden 2013 säännöillä

 • Lainasumma 1000€
 • Laina-aika 1 vuosi
 • Nimelliskorko 24%
 • Järejestelypalkkio 50€
 • Kuukausikulut 5€
 • Todellinen vuosikorko 50.08%
 • Kulutkokonaisuudessaan 238€
 • Takaisinmaksettavaa yhteensä 1238€

Miksi lakiin tarvitaan muutoksia?

Koska vuoden 2013 muutokset kuluttajansuojalakiin eivät tuoneet mukanaan toivottuja vaikutuksia, tehtiin eduskunnalle vuonna 2018 uusi lakiesitys, jossa pyrittäisiin poistamaan edelliseen lakiin jääneitä porsaanreikiä. Päätarkoitus uudella lailla on vähentää kasvavaa määrää velkaongelmia.

Joiltakin osin vuoden 2013 kiristykset toimivat, esimerkiksi myönnettyjen luottojen kappalemäärä on vähentynyt, mutta lainasummat ovat nousseet, jolloin myönnetyn luoton määrä on jopa lisääntynyt. Nykyinen tilanne on lainantarjoajien osalta kohtuullinen, sillä ne eivät ole pakotettuja tietynlaiseen hinnoittelumalliin, todelliseen vuosikorkoon perustuvan rajoituksen takia.

Todelliseen vuosikorkoon perustuva malli on ollut myös hankala, koska todellisen vuosikoron määrittely on hieman hankalasti ymmärrettävä ja sen laskeminen on ollut vaikeaa. Lisäksi todellinen vuosikorko ei ole tasapuolinen eri kokoisille lainoille, koska mitä pienempi laina summa, sitä korkeammaksi todellinen vuosikorko nousee.

Lainanhakijoille päänvaivaa aiheutti se kuinka luottoyhtiöt alkoivat markkinoimaan luottoja kuukausi tai päivä koroilla. Luottoyhtiöt keräsivät myös maksuja ja kuluja, joita ei sisällytetty todellisen vuosikoron laskemiseen, joten todellinen vuosikorko saattoi antaa epätarkan kuvan luoton todellisista kustannuksista.

Lue aiheesta tarkemmin: