Suomalaisten ja miljonäärien lukutottumukset vertailussa

Onko säännöllisellä kirjojen lukemisella ja taloudellisella menestyksellä yhteyttä

Thomas Corley on haastatellut satoja maailman rikkaimmista ihmisistä selvittääkseen salaisuuden varallisuuden kartuttamiseen. Corley listaa näitä syitä kirjassaan, huomiomme kiinnittyi erityisesti miljonäärejä yhdistävään vapaa-ajan harrastukseen lukemiseen.

Talouteni.fi vertaili suomalaisten lukutottumuksia kansainväisten miljonäärien kanssa. Erot lukutottumuksissa olivat huomattavat.

 

Myös suomen sisällä on selvä korrelaatio sosioekonomisen aseman ja lukemisharrastuksen välillä kuten tilastokeskuksen tutkimuksesta käy ilmi. Tutkimus kertoo että ylemmissä toimihenkilö tehtävissä olevat henkilöt lukevat enemmän. Selviä eroja lukemisessa syntyy myös sukupuolten välille ja yleensä naiset ovat aktiivisemmin lukevia. Lisäksi nuoret lukevat vanhempia ikäryhmiä enemmän vaikkakin nuortenkin kirjojen lukemisen määrä on vähentynyt aiemmista vuosista.

Yhteys hyvän urakehityksen sekä lukemisen välillä voidaan löytää vertailemalla kuinka paljon työntekijä sekä ylempi toimihenkilö lukevat keskimäärin josta huomataan että ylempi toimihenkilö lukee jopa 26% enemmän päivittäin. Jo siirtymällä työntekijästä alemmaksi toimihenkilöksi voidaan huomata keskimääräisen päivittäisen lukemiseen käytetyn ajan lisääntyneen seitsemällä minuutilla.

Lukemisen ja työtehtävän yhteys

Jos haluat käyttää tätä kuvaa voit tehdä sen käyttämällä tätä HTML-koodia

<a href="https://www.talouteni.fi/blogi/2018/09/suomalaisten-ja-miljonaarien-lukutottumukset-vertailussa" target="_blank"> <img src="https://www.talouteni.fi/media/2469903/tyoetehtaevae-ja-lukeminen.png" alt="Lukeminen eri työtehtävissä" width="800px" border="0px" </a>

Lukeminen on tapa joka on ollut laskussa internetin yleistymisen jälkeen, mutta onko tämä hyvä vai huono asia? Jos verrataan ihmisen kirjan lukemista ja varallisuutta on nähtävissä yhteys varallisuuden ja lukemisen välillä. Suurin osa maailman rikkaimmista ihmisistä käyttävät huomattavasti enemmän aikaa kirjojen ääressä kuin keskivertoihminen.

Mikä on siis syy siihen, että ihmiset eivät lue vaikka monilla muilla osa-alueilla tavoitellaan ja seurataan tapoja jotka yhdistetään usein menestykseen ja varallisuuteen. Lukemisella on paljon hyötyjä jotka kaikki voivat auttaa tulevaisuuden rakentamisessa, esimerkiksi parantaa uranäkymiä, parantaa rahatilannetta, auttaa suunnittelemaan rahankäyttöä ja säästämistä.

Kuinka paljon vähemmän luet kuin ökyrikkaat?

Warren Buffett on kehunut lukevansa 500 sivua päivässä ja jopa enemmän uransa alkuaikoina. Myös muut miljardöörit kuten Bill Gates on kertonut lukevansa paljon, jopa yli 50 kirjaa vuodessa eli noin yhden kirjan viikossa. Mark Zuckerberg ei yllä aivan samoihin lukemiin, mutta on kertonut lukevansa yhden kirjan noin kahden viikon aikana. Mark Cuban miljardööri ja innokas lukija, hän kertoo lukevansa 3 tuntia päivässä pysyäkseen kärryillä uusimmista käänteistä ja jotta pystyy tekemään parhaita valintoja kilpailullisessa ympäristössä

Suomalaisista vain 28% lukee kirjoja päivittäin ja keskimäärin luetaan vain 22 minuuttia päivässä. Jos tätä tilastoa tutkitaan vielä eri sukupuolien osalta huomataan että naiset lukevat miehiä useammin sekä pidempään, keskimäärin 27 minuuttia päivässä ja miehet taas lukevat 10 minuuttia vähemmän. Miehistä vain 22% tarttuu kirjaan päivittäin ja naisista huomattavasti useampi jopa 34%.

Miljonääreistä taas 88% lukee 30 minuuttia tai enemmän päivittäin Corleyn tutkimuksen mukaan. Lisäksi 85% luki vähintään kaksi kirjaa kuukauden aikana. Eli lisäämällä vain muutaman minuutin lisää päivässä keskimääräinen suomalainen lukee saman verran kuin iso osa miljonääreistä. 

Suomalaiset kirjan lukijoina

Voit jakaa tämän kuvan kopiomalla HTML-koodin

<a href="https://www.talouteni.fi/blogi/2018/09/suomalaisten-ja-miljonaarien-lukutottumukset-vertailussa" target="_blank"> <img src="https://www.talouteni.fi/media/2469901/lukemisen-vaeheneminen.png" alt="Suomalaisten lukutottumukset" width="800px" border="0px" </a>

Minkälaiset kirjat iskevät suomalaisiin ja mitkä miljonääreihin

Lisäksi rikkaat eivät harrasta minkälaista tahansa lukemista vaan he lukevat kehittääkseen itseään ja kartuttaakseen tietojaan ja taitojaan. Yksi suurimmista syistä miksi miljonäärit lukevat paljon on heidän halu oppia uutta ja pysyä ajan hermoilla. Monet heistä arvostavat itseopiskelua enemmän kuin koulujen käymistä. Corley kertookin kirjassaan, että 85% rikkaista lukee vähintään kaksi opettavaista, uraan liittyvää tai elämäntaito -kirjaa kuukaudessa.

Rikkaat pitävät lisäksi erityisesti elämänkertakirjojen sekä muistelmien lukemisesta. Tämä johtuu siitä että rikkaat haluavat välttää vahinkoja sekä virheitä jotka maksavat aikaa ja rahaa. Lukemalla toisten  menestyjien ja  rikkaiden kertomuksia elämästä ja kokemuksista he voivat oppia välttämään virheitä joita muut ovat jo tehneet.

Keskivertosuomalaiset lukevat usein viihdyttääkseen itseään lukemalla kaunokirjallisuutta. Lisäksi eroja löytyy naisten sekä miesten lukutottumuksista. Siinä missä miehet lukevat paljon fantasia sekä scifiä, naiset lukevat itseapu- ja terapiakirjoja. Dekkarit ja jännitys ovat suomalaisten suosikki tyylejä joita luetaan sukupuolesta riippumatta.

Suomen kirjaston tilastoista laskemalla voi selvittää suuntaa antavan numeron paljonko suomalaiset lukevat tieto- ja kaunokirjallisuutta laskemalla niiden osuuden kirjalainoista. Tästä tilastosta selviää myös että lapset ovat aktiivisempia kirjaston käyttäjiä kuin aikuiset. Aikuisten kaunokirjallisuus lainojen osuus kokonais kirjalainoista on 28% toiseksi suurin kirja ryhmä heti lasten kaunokirjalainojen jälkeen. Tietokirjoja lainataan 26% kokonais lainoista joka on vain hieman matalampi kuin kaunokirjallisuuden osuus.

Vertailu keskiverto suomalaisen ja miljonäärin lukutottumuksista

Voit jakaa tämän kuvan kopiomalla HTML-koodin

<a href="https://www.talouteni.fi/blogi/2018/09/suomalaisten-ja-miljonaarien-lukutottumukset-vertailussa" target="_blank"> <img src="https://www.talouteni.fi/media/2469902/tavis-vs-miljonaeaeri.png" alt="suomalainen vs miljonääri" width="800px" border="0px" </a>

Mitä konkreettisia hyötyjä uralle voit saada lukemisesta

Kirjojen lukeminen tarjoaa myös selviä mitattavia hyötyjä, lukeminen nimittäin esimerkiksi kasvattaa sanavarastoa huomattavasti. Suomessa keskimäärin nuorella joka lukee kirjoja säännöllisesti on lähes viisi kertaa suurempi sanavarasto kuin ei kirjoja lukeneella. Numeroina tämä tarkoittaa sitä että kirjoja lukenut nuori osaa keskimäärin 70 000 sanaa ja ei lukenut 15 000. 

Laaja sanavarasto antaa hyvän pohjan vahvalle argumentaatiolle josta on hyötyä niin opiskellessa kuin työelämässä. Lisäksi laaja sanavarasto parantaa kirjoitustaitoa mahdollistamalla mielenkiintoisemman sekä vakuuttavamman tekstin tuottamisen erilaisin tyylein ja sanavalinnoin.

Lukeminen on parhaita tapoja kehittää itseään joten siitä kannattaa tehdä tapa, esimerkiksi lukeminen ennen nukkumaan menoa on hyvä tapa sillä iltaisin asiat jäävät paremmin muistiin. Lisäksi lukeminen rauhoittaa ja laskee stressiä joka puolestaan vaikuttaa suoranaisesti unenlaatuun.

Onko lukeminen siis avain rikkauksiin

Vaikka emme voi taata, että lukeminen on reitti paksuun lompakkoon ja loisto uraan, sen todennäköisyyttä se ei ainakaan vähennä. Kuten tämän vertailun tilastoista voit huomata niin iso osa rikkaista lukee hieman enemmän kirjoja kuin keskiverto suomalaiset.

Lisäksi vaihda kaunokirjallisuus tieto-, elämäntaito- tai ammatillisiinkirjoihin ja kokeile lukea yli 30 minuuttia päivässä kuin miljonäärit. Sinun ei tarvitse kuitenkaan lopettaa kaunokirjallisuutta aivan kokonaan sillä osa miljonääreistäkin lukee kaunokirjallisuutta, vaikkakin  vain 11% prosenttia. Lisäksi televisio kannattaa vaihtaa kirjoihin sillä Corley mainitsee myös, että 67% miljonääreistä katsoo televisiota alle tunnin päivässä.

Kirjat kannattaa valita itselle mielenkiintoisista ja hyödyllisistä aiheista. Jos haluat alkaa elämään säästäväisemmin, lue säästämisestä kertova kirja tai jos olet harkinnut sijoittamista, lue sijoittamista käsittelevä kirja. Lisäksi lukuvinkkejä voi hakea internetistä, esimerkiksi Bill Gates kirjoittaa blogia jossa usein julkaisee kirja-arvosteluja sekä kirjasuosituksia. Ja jos kiinnostuit lukemaan kuin rikkaat kannattaa lukea myös Corleyn kirja jossa kerrotaan myös muita kiinnostavia tapoja joita rikkaat noudattavat.

Lähteet:

www.businessinsider.com/i-studied-millionaires-for-5-years-and-i-found-that-they-read-differently-than-most-of-us-2017-1?r=US&IR=T&IR=T
www.businessinsider.com/rich-people-read-self-improvement-books-2014-6?r=US&IR=T&IR=T
www.businessinsider.com/rich-people-read-biographies-2017-8?r=US&IR=T&IR=T
www.verkkouutiset.fi/nain-suomalaiset-lukevat-kirjoja-mita-luet-kertoo-kuka-olet-26673/
www.huffingtonpost.com/healthline-/five-ways-reading-can-imp_b_12456962.html
www.huffingtonpost.com/andrew-merle/the-reading-habits-of-ult_b_9688130.html?guccounter=1
www.inc.com/marissa-levin/reading-habits-of-the-most-successful-leaders-that.html